Правила користування сервісом

Будь-ласка, уважно ознайомтесь з правилами та погодженнями користувача «Магазин Магнітів» перед початком користування нашими послугами.

Дана угода регулює відносини між Інтернет – ресурсом «Магазин Магнітів» і фізичною особою (надалі - Користувач), яка бажає користуватися послугами, що надаються на сайті magnitu.com.ua (надалі – Сайт).

Створення свого персонального профіля (надалі Реєстрація) або оформлення замовлення через будь-яку форму на сайті підтверджує згоду Користувача зі всіма умовами даної угоди, а також зобов’язує Користувача дотримуватися цих умов або припинити використання Сайту.

1. ПРЕДМЕТ СЕРВІСУ

Користувач доручає, а інтернет-ресурс зобов'язується надати йому, у відповідності до правил сервісу фотопослуги і/або дизайнерські послуги.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

«Магазин Магнітів» зобов’язаний надати якісно та в повному обсязі послуги Користувачу у визначені граничні строки. Користувач зобов’язаний оплатити надані сайтом послуги. У відповідності з Правилами, НЕ допускається розміщення на сайті або отримання через Сайт створеного Користувачем зображення (надалі Зображення): • що містить елементи порнографії, насилля, що ображають почуття честі та гідності інших громадян; а також будь-яких інших матеріалів, що можуть призвести до цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності з діючим законодавством України; • що порушує права конфіденційності, публічності, авторські або суміжні права без дозволу власника; • отриманого з анонімного або підставного електронного адресу. У випадку замовлення друку Зображення, що цензорується як для перегляду особам старшим 18 років, або містять слова нецензурної лексики, «Магазин Магнітів» НЕ несе відповідальності за зміст такої послуги. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язаних зі створенням Зображень на Сайті.

3. КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати недобросовісно інформацію, яка стала їм відома у процесі надання послуг. Сторони зобов'язуються всебічно сприяти одна однiй при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Вартість наданих послуг встановлюється системою сайту автоматично, а у випадку не можливості чи технічної несправності, адміністратором цього сайту, з обов’язковим повідомленням Користувача. Вартість виконаних робіт складається з вартості послуги та додаткових плат, а саме, доставки, вартості друку, комісій платіжних систем, то що.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Платіж повної суми винагороди за надані послуги повинен бути здійснений не пізніше 3 (трьох) днів з моменту оформлення замовлення. Розрахунки здійснюються тільки у грошовому вигляді в національній валюті у безготівковій або у готівковій формі.

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

«Магазин Магнітів» приступає до виконання замовлення негайно з моменту поступлення та з’ясуванню за потреби додаткових питань з Користувачем. «Магазин Магнітів» зобов'язується надати послуги у повному обсязі не перевищуючи граничний термін для виконання послуги замовленої замовником. Граничний термін надання послуг публікується на сайті. В термін виконання не включається термін доставки. Термін виконання продовжується на той час, на який не було відповіді від Користувача з питань замовлених ним послуг.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

Послуга вважається наданою після одержання роботи Користувачем в електронному або в друкованому виді. Готовий матеріал (роботу) «Магазин Магнітів» відсилає Користувачу після повного розрахунку за неї.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Всі авторські та суміжні права належать Користувачу лише на результати прийнятих ним робіт, виконаних Інтернет-сервісом. Зазначені авторські і суміжні права належать Користувачу тільки після 100% розрахунку за виконані послуги.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

Контент, матеріали та програмне забезпечення, розміщені на Сайті надаються в користування «як є», без будь-якого виду гарантій. «Магазин Магнітів» робить все можливе для безперебійного функціювання Сайту і надання послуг, проте не гарантує безперервну, своєчасну і безпомилкову роботу Сайту, програм, інших послуг, з’єднання з Інтернетом, веб-браузера, профілів Користувача. «Магазин Магнітів» не відшкодовує ніяких збитків, прямих чи випливаючих, спричинених Користувачеві або третім особам в результаті використання, чи неможливості використання Сайту. «Магазин Магнітів» залишає за собою право вносити зміни в діючу Угоду, в зв’язку з чим, Користувач зобов’язується регулярно відслідковувати всі зміни в Угоді, розміщеній на Сайті.

10. ІНШІ УМОВИ

Сторони визначають, що всі ймовірні претензії стосовно наданих послуг повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 днів з моменту отримання претензії. «Магазин Магнітів» має право відмовити Користувачу у прийнятті замовлення або певної частини замовлення без пояснення причин відмови, але обов’язково про це повідомити Користувача.

11. ФОРСМАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору за обставинами що мають форс-мажорний характер.

Заказать
звонок